Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych LYNX Fundacja Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego, ul. Karwieńska 3, 80-328 Gdańsk. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 48 58 552 00 41 wew. 110 oraz poprzez na adres e-mail: biuro@fundacjalynx.pl.

Dane osobowe mogą być przetwarzane m.in. na podstawie:

 1. zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w odniesieniu do działalności marketingowej (np. newsletter email, newsletter SMS),
 2. niezbędności do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w związku z art. 6 ust. 1 lit ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 3. niezbędności wypełnienia obowiązku prawnego przez administratora danych osobowych w związku z artykułem 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

 1. prawidłowej realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. prowadzenia statystyk i raportów oraz archiwizacji na wewnętrzne potrzeby Administratora (przetwarzanie to odbędzie się ze względu na uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (przetwarzanie to odbędzie się ze względu na uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO).

Udostępnione dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 1. obowiązywania umowy
 2. determinowany odpowiednimi przepisami prawa związanymi z przedawnieniem  roszczeń,
 • determinowany realizacją uzasadnionego prawnie interesu Administratora danych po upływie wskazanych powyżej okresów przechowywania danych osobowych będą one trwale niszczone i usuwane.

Dane osobowe nie będą udostępniane odrębnym podmiotom jako nowym administratorom danych, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub została udzielona odpowiednia zgoda na udostępnienie danych osobowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.

Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi poczty elektronicznej, obsługi administracyjnej.

Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO,)
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 5. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 6. prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO) .

W przypadku naruszenia powyższych uprawnień albo stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mający siedzibę w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Czym są ciasteczka i w jakim celu są wykorzystywane?

Ciasteczka są danymi tekstowymi, które są zapisywane w pamięci twojego komputera (przeglądarki internetowej). W przypadku, gdy ustawienia twojej przeglądarki na to zezwalają ciasteczka będą wykorzystywane przez administratora danych w następujących celach:

 1. zapisywanie i utrzymywanie sesji użytkownika serwisu internetowego,
 2. zapewnienie poprawnego działania niezbędnych usług i rozwiązań w serwisie internetowym,
 3. dostosowanie treści i zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika,
 4. zbieranie danych statystycznych i analitycznych w celach związanych z usprawnieniem strony internetowej oraz oceny skuteczności działań promocyjnych i marketingowych.

Na jakiej podstawie są zbierane ciasteczka i dlaczego o nich informujemy?

Ciasteczka są zbierane na podstawie zgody użytkownika wynikającej z jego działania lub konfiguracji przeglądarki. Informowanie o zbieraniu ciasteczek wynika m.in. z wymagań regulaminów zewnętrznych usług, tj. Google Analytics oraz Facebook oraz przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w kontekście wymagań art. 173.

Jakie pliki cookies są zapisywane i jak można je usunąć?

Administrator danych korzysta lub zamierza korzystać z następujących usług:

 1. Google Analytics w celu zbierania danych statystycznych i analitycznych;
 2. Facebook „Like” w celach związanych z integracją serwisu internetu z serwisem społecznościowym Facebook oraz w celach statystycznych i analitycznych.

Instrukcja usuwania plików cookies jest dostępna na stronach internetowych dostawcy Twojej przeglądarki internetowej.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić użytkownikom najwyższą jakość usług. Jeśli nie dokonasz zmian w ustawieniach przeglądarki dotyczących plików cookies, będą one automatycznie zapisywane na Twoim urządzeniu. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.